Katalog zbiorów online

< Powrót

Grafika "Nawrócenie grzesznicy"


Autor:
Leyden Lucas van (1494-1533), Oostsanen Jacob Cornelisz van (1470-1533), Pietersz Doen (1485-1546)
Miejsce powstania:
Niderlandy, Amsterdam
Czas powstania:
1525-1530
Materiał:
papier żeberkowy
Technika:
drzeworyt
Wymiary:
wys. 156 mm, szer. 274 mm (karta: 165 x 280 mm)
Właściciel:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Dział:
Sztuka
Słowa kluczowe:
Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Jezus
Sygnatura:
MK-4927 S

Rycina wycięta z szóstej karty pochodzącej z serii dwunastu tablic opublikowanych przez Doen Pietersza w Amsterdamie jako Biblia Pauperum ok. 1525-1530. Na pełne kompozycje zawarte w tym wydawnictwie składały się sceny rytowane przez Lucasa van Leyden oraz Jacoba Cornelisza van Oostsanen i zestawiane były w dekoracyjnych bordiurach, którym towarzyszyły figury proroków. Układ scen był typowy dla XV-wiecznych Biblii Pauperum. Dwie sceny starotestamentowe, prefiguracje, flankowały centralny temat z Nowego Testamentu. Na karcie znajdowały się: od góry Pokutujący Dawid, Nawrócenie grzesznicy, Miriam błagająca Mojżesza o uzdrowienie oraz niżej: Joab zabijający Amasa, Pocałunek Judasza, Podstęp Tryfona. Przedstawienie centralne jest ilustracją fragmentu z Nowego Testamentu (Łk 7,36-50) opowiadającego u uczcie w domu faryzeusza, podczas której nawrócona jawnogrzesznica namaściła stopy Jezusa wonnym olejkiem i otarła je własnymi włosami. Po bokach pokazane zostały starotestamentowe prefiguracje tej sceny. Po lewej - Dawid upominany przez proroka Natana i pokutujący za podstępne zgładzenie Uriasza (2Sm 12,1-16) oraz po lewej – Miriam i Aaron błagający Mojżesza o uzdrowienie z trądu (Lb 12,1-15). Scena główna jest dziełem Jacoba Cornelisza van Oostanen, natomiast flankujące ją ryciny stworzył Lucas van Leyden.

 Opis  rozwiń  zwiń